معرفی انجمن گردشگری ماجراجویانه ایران

انجمن گردشگری ماجراجویانه با هدف گسترش فرهنگ گردشگری مسئولانه، ارتقاء سطح ایمنی گردشگران و راهنمایان و افزایش دانش محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار با عنوان گردشگری ماجراجویانه تاسیس شده است.
فعالیت های ماجراجویانه تنها با پایبندی به اصول جدایی ناپذیر محیط زیست و امداد و نجات میتواند بعنوان ابزاری کارآمد در اختیار گردشگری مسئولانه و پایدار قرار گیرد.
در این راستا انجمن گردشگری ماجراجویانه با همتی بزرگ از سوی فعالین و متخصصین عرصه های گردشگری، محیط زیست، ورزش و امداد و نجات اقدام به راه اندازی این انجمن بعنوان مرکزی برای آموزش، برنامه ریزی، مشاوره و اکتشاف در زمینه های فعالیت های فیزیکی، محیط طبیعی و رویارویی فرهنگی نموده است.

امید است با لطف خداوند باری تعالی تمامی مردمان ایران عزیزمان بتوانند با پرداخت حداقل هزینه، تمامی مسائل مرتبط با گردشگری و بویژه گردشگری ماجراجویانه را آموزش دیده و استفاده کنند تا ما قدم کوچکی برای رشد و فرهنگسازی کشور برداشته باشیم.

انجمن در راستای گسترش دانش و فرهنگ گردشگری ماجراجویانه، آموزش ها را به صورت رایگان در اختیار مردمان مناطق محروم و افرادی که توانایی خرید آنها را ندارند قرار خواهد داد. بدیهی است این افراد با تشخیص و تایید اعضای انجمن خواهد بود.

انجمن گردشگری ماجراجویانه با ایده فرشاد فلاح (فرشاد اصول فلاح) پایه ریزی و با همت جمعی از استادان و فعالین مرتبط در تاریخ 1398/05/12 با شماره ثبت 47846 تشکیل گردید.

اعضای هیأت موسس انجمن گردشگری ماجراجویانه ایران

دکتر کیمیا سادات عجایبی انجمن گردشگری ماجراجویانه

دکتر کیمیا سادات عجایبی

رئیس هیأت مدیره

فرشاد اصول فلاح مدیر عامل

فرشاد اصول فلاح

مدیر عامل

محمد خادم الشیخ انجمن گردشگری ماجراجویانه

محمد خادم الشیخ

نایب رئیس هیأت مدیره

مجتبی ثقفی انجمن گردشگری ماجراجویانه

مجتبی ثقفی

عضو هیأت مدیره

مهندس-باربد-صفایی-مهرو

مهندس باربد صفایی مهرو

عضو هیأت موسس

مهناز بصیری انجمن گردشگری ماجراجویانه

مهناز بصیری

عضو هیأت مدیره

فرناز کاوسی عضو هیأت مدیره 2

فرناز کاووسی طرخورانی

عضو علی بدل هیأت مدیره

unknown

عاطفه عید محمدی

عضو هیأت موسس

حامیان و همیاران ما