معرفی انجمن گردشگری ماجراجویانه ایران

انجمن گردشگری ماجراجویانه با هدف حفظ، ارتقاء و گسترش سطح فرهنگ و دانش گردشگری، بویژه گردشگری ماجراجویانه پا به عرصه ظهور گذاشت.
در فعالیت های ماجراجویانه دو اصل مهم محیط زیست و امداد و نجات، جز لاینفک و جدایی ناپذیر آن می باشند.
در همین راستا انجمن گردشگری ماجراجویانه با همتی بزرگ از سوی فعالین و متخصصین گردشگری، محیط زیست و امداد و نجات قدم به راهی طولانی و مهم گذاشت و عملی کردن اهدافی بزرگ و فرهنگ سازی گسترده در بخش های ذکر شده را سرلوحه کار خود قرار داد.

امید است با لطف خداوند باری تعالی تمامی مردمان ایران عزیزمان بتوانند با پرداخت حداقل هزینه، تمامی مسائل مرتبط با گردشگری و بویژه گردشگری ماجراجویانه را آموزش دیده و استفاده کنند تا ما قدم کوچکی برای رشد و فرهنگسازی کشور برداشته باشیم.

انجمن در راستای گسترش دانش و فرهنگ گردشگری ماجراجویانه، آموزش ها را به صورت رایگان در اختیار مردمان مناطق محروم و افرادی که توانایی خرید آنها را ندارند قرار خواهد داد. بدیهی است این افراد با تشخیص و تایید اعضای انجمن خواهد بود.

انجمن گردشگری ماجراجویانه با ایده فرشاد فلاح (فرشاد اصول فلاح) پایه ریزی و با همت جمعی از استادان و فعالین مرتبط در تاریخ 1398/05/12 با شماره ثبت 47846 تشکیل گردید.

اعضای هیأت موسس انجمن گردشگری ماجراجویانه ایران

دکتر کیمیا سادات عجایبی انجمن گردشگری ماجراجویانه

دکتر کیمیا سادات عجایبی

رئیس هیأت مدیره

فرشاد اصول فلاح (فرشاد فلاح) انجمن گردشگری ماجراجویانه

فرشاد اصول فلاح

مدیر عامل

محمد خادم الشیخ انجمن گردشگری ماجراجویانه

محمد خادم الشیخ

نایب رئیس هیأت مدیره

مجتبی ثقفی انجمن گردشگری ماجراجویانه

مجتبی ثقفی

عضو هیأت مدیره

مهندس-باربد-صفایی-مهرو

مهندس باربد صفایی مهرو

بازرس اصلی

مهناز بصیری انجمن گردشگری ماجراجویانه

مهناز بصیری

عضو هیأت مدیره

فرناز کاوسی عضو هیأت مدیره 2

فرناز کاووسی طرخورانی

عضو علل بدل هیأت مدیره

unknown

عاطفه عید محمدی

بازرس علل بدل

حامیان ما