به انجمن گردشگری ماجراجویانه ایران خوش آمدید ...

مقالات

اهمیت کمک‌های اولیه در درمان کرونا

کمک های اولیه

کرونا ویروس ها از پاتوژن های مهم در انسان و حیوان هستند. در اواخر سال 2019 ، یک کرونا ویروس جدید به عنوان عامل ایجاد گروهی از موارد پنومونی در ...

ادامه توضیحات
0