به انجمن گردشگری ماجراجویانه ایران خوش آمدید ...

مقالات

آشنایی با طبیعت استان یزد

طبیعت استان یزد

شهرستان یزد در دره‌ای خشک و پهناور بین کوه‌های شیرکوه و خرانق، در ۱۵ درجه و ۵۳ دقیقه تا ۴۰ درجه و ۵۴ دقیقه درازای خاوری و ۴۶ درجه و ۳۱ دقیقه تا ...

ادامه توضیحات
0