اعضای هیات موسس

مجتبی ثقفی

رکورد دار مدال آوری در رشته های سنگنوردی ،یخنوردی ،دیواره نوردی، درایتولینگ

مدیر و مربی مجموعه سنگنوردی و درایتولینگ دژاوو کرج

عناوین استانی

مسئول بخش مسابقات كمیته صعودھاي ورزشي ھیات كوھنوردي استان البرز
مدیر دیواره ھای سنگنوردی کرج سال ۸۹

عناوين مربیگري

مربی درجه 3 صعودهای ورزشی از سال 84
مربی سنگنوردی درجه 3 از سال 87

عناوین طراحي مسیر سنگنوردی

طراحی مسیر درجه ۳صعود ھای ورزشی سال ۸۱
طراحي درجه ۲ صعودھاي ورزشي از سال ۸۱

احکام طراحی

سرطراح مسابقات سنگنوردی دانشجویان کشور سال ۸۲
سرطراح مسابقات سنگنوردی مدارس کشور سال ۸۳
سرطراح مسابقات سنگنوردی جام دوستی کرج سال ۸۳
طراح مسابقات سنگنوردی مدارس کشور سال ۸۴
سر طراح مسابقات سنگنوردی جام امید کرمان ۸۴
سر طراح اردوی تیم ملی کرمان سال ۸۵
طراح مسابقات قھرمانی کشور بزرگسالان پلور سال ۸۵
سر طراح اردوی تیم ملی نیشابور سال ۸۶
سر طراح مسابقات کشوری جوانان ونوجوانان مشھد سال ۸۶
سر طراح اردوی تیم ملی اعزامی به ماکایو زنجان سال ۸۶
سرطراح مسابقات انتخابی تیم ملی بلدرینگ پلور سال ۸۶
سر طراح اردوی تیم ملی بزرگسالان سرطناب و سرعت تھران ۸۶
سر طراح مسابقات سنگنوردی سرطناب و سرعت جام فجر بندر عباس ۸۶
سرطراح مسابقات سنگنوردی دانش اموزی بندر عباس ۸۶
سرطراح مسابقات سنگنوردی المپیاد ایرانیان تنکابن ۸۶ اقایان
سر طراح مسابقات سنگنوردی استان البرز ۸۷
سر طراح مسابقات مدارس کشور سال ۸۷ اصفھان اقایان
سر طراح مسابقات سنگنوردی مدارس کشور ۸۷ اصفھان بانوان
مدرس در دوره کشوری طراحی مسیر پلور ۸۷
سر طراح مسابقات سنگنوردی المپیاد ایرانیان تھران ۸۸
سر طراح مسابقات سنگنوردی المپیک دانش اموزی رامسر ۸۹
سر طراح مسابقه سنگنوردی چند جانبه یادبود امیر حسین مقیمی کرج سال ۹۱

داوري

داوری درجه 3 صعودهای ورزشی ۸۷

عناوين كارآموزي

۱. کارآموزی مقدماتی و پیشرفته سنگنوردی
۲. کارآموزی مقدماتی و پیشرفته صعودهای ورزشی
۳. کارآموزی مقدماتی کوه پیمایی
۴. کارآموزی مقدماتی برف و یخ
۵. کارآموزی نقشه خوانی و قطب نما
۶. مقدماتی پزشکی کوهستان
۷. کارآموزی غارنوردی

دوره های بین المللی 

مدرک بین المللی کار در ارتفاع ایراتا درجه ۱

مدرک بین المللی کار در ارتفاع ایراتا درجه ۲
مدرک بین المللی کار در ارتفاء ایراتا سطح ۳
مدرک بین المللی بازرسی جوش

عناوين قھرماني کشوری

نایب قھرمانی اموزش گاه ھای استان تھران سال ۷۸
قھرماني كشور رشته دراي تولینگ سال ۱۳۸۰
نايب قھرماني كشور رشته يخ نوردي سال ۱۳۸۱
مقام سوم سنگنوردي كشور جام فجر سال ۱۳۸۱
مقام پنجم مسابقات جام گروھھای کشور سال ۱۳۸۱
مقام سوم مسابقات دراي تولینگ جام فرشاد خلیلي سال ۱۳۹۰
مقام سوم مسابقات درا ي تولینگ ھملون سال ۱۳۹۱
مقام دوم مسابقات انتخابی یخنوردی کره جنوبی سال ۱۳۹۱ –شیرودی تھران
مقام سوم مسابقات جام فجر درای تولینگ سال ۱۳۹۲ – ھمدان
مقام سوم مسابقات انتخابی تیم ملی سال ۱۳۹۳ – اردبیل
مقام سوم مسابقات انتخابی تیم ملی جام فجر سال ۱۳۹۳ _پلور
قھرمانی کشور در مسابقات انتخابی تیم ملی سال ۱۳۹۴ _پلور
مقام سوم مسابقات انتخابی تیم ملی جام فجر سال ۱۳۹۴ _پلور

عناوین بین المللی

مقام سوم آسیا در مسابقات اسیایی یخنوردی سرعت کره جنوبی سال ۲۰۱۴
نفر چھارم مسابقات بین المللی یخنوردی سرطناب کشور آذربایجان سال ۲۰۱۲
مقام پنجم آسیا در مسابقات اسیایی یخنوردی سرعت کره جنوبی سال ۲۰۱۶

عناوین حضور در مسابقات بین المللی

مسابقات یخنوردی بین المللی اذربایجان ۲۰۱۲
مسابقات یخنوردی قھرمانی جھان کره جنوبی سال ۲۰۱۳
مسابقات یخنوردی قھرمانی اسیا کره جنوبی سال ۲۰۱۴
مسابقات یخنوردی قھرمانی جھان فرانسه سال ۲۰۱۵
مسابقات یخنوردی قھرمانی جھان و قھرمانی آسیا کره جنوبی سال ۲۰۱۶
مسابقات یخنوردی قھرمانی جھان سوییسسال ۲۰۱۶
مسابقات یخنوردی قھرمانی جھان ایتالیا سال ۲۰۱۶

فعالیتھاي ورزشي

صعود ديواره علم كوه از مسیر ھای فرانسوی ھا ۲بار و کرجی ھا
حضور در تیم گشايش مسیر كرجي ھا ديواره علم كوه
صعود ديواره بیستون از مسیر ھای شیرین.فرھاد.داریوش.پیتون.کاھریز.ادرنالین
گشايش مسیر یاد یاران ۴ طول ديواره پل خواب
گشایش مسیر مھره مار دیواره پل خواب
صعود ديواره ھاي يافته – بیستون- لجور – شروين- سنگسر سل سمنان
صعود آبشارهای خور و نوا
فرود از آبشار ھاي دره ھاي كمجل ، اندرسم و كلیك و رغز.
حضور در برنامه ۱۶ روزه دوچرخه سواري جزاير ايران
سرپرست چندين برنامه مستقل دوچرخه سواري در كويرھاي ايران از سال ۸۳ تا كنون
گشایش ۵ مسیر درای تولینگ دیواره پورکان درسال ۹۳ به نامھای (مجتبی جراحی ۱ و ۲ , ایدین و پویا ۱ و ۲)

کشف دره روباه و گشایش مسیر درای تولینگ با نام عقاب و حاجی نجفی و رھا در سال ۹۳ و ۹۴

فعالیت ھای مستند سازی

سرپرست فنی فیلم مستند کمجل از نزدیک (فیلم برگزیده جشنواره تصویر سال ۹۳ ) و (فیلم اول جشنواره دوسالانه فیلم ھای مستند کوھنوردی ۹۲)

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *